Busser og biler involvert i kollisjon i Hallingdal

foto