Ukraina: Eksport av viktige landbruksprodukter halvert etter den russiske invasjonen

foto