Nytt byråd i Bergen – Venstre overtar plassen til KrF

foto