Ber kommunene i Troms og Finnmark om å bosette 2.835 ukrainske flyktninger

foto