Ordføreren i Bergen: Uavklart grunnlag for nytt byråd