Sentralbanksjefen venter kun mindre fall i boligprisene framover

foto