Tor Jacob Solberg er ny leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag