EU-domstolen opphever godkjenningen av svensk og dansk koronastøtte til SAS

foto