86 prosent har fått tilbud om førsteønsket sitt på videregående skole

foto