Edward Snowden har mottatt sitt russiske pass og avlagt ed som russisk statsborger

foto