FHI: Flere vaksinerte kan bli alvorlig influensasyke

foto