Statnett fraråder restriksjoner på eksport av kraft