De fleste unge med høyere utdanning har jobb

foto