Mannskap fra russisk båt ved Ørland flystasjon utvises fra Norge