EUs utenriksministre stiller seg bak opptrening til Ukraina