Nasjonale prøver: 8.- og 9.-klassinger svakere i lesing og regning enn fjorårets kull