Mistet jobben som gravid – tilkjent 45.000 kroner etter diskriminering