Arbeidsulykke i tunnel i Bergen – mulig avrevet finger