Kjerkol vil skjerme unge mot tobakk – vil ha forbud mot nettsalg

foto