Australia har ikke lovet USA Taiwan-støtte gjennom ubåtavtale

foto