Kirkens Nødhjelp: Oslo-avtalen resulterte i 30 år med ulykke for palestinerne

foto