Mann med mulig tyvgods falt ned fra bygning i Bergen