Russiske kilder hevder Ukraina har inntatt sentrum av viktig landsby