Spesialenheten henlegger sak om hvorvidt politiet kunne hindret drap i Porsgrunn