Rapport om dokumentsaken mot Biden offentliggjøres snart