Forslag om økt pensjonsalder møter motstand – flere foreninger går til streik