Mange skademeldinger på grunn av snø og glatte veier