Partifeller mener Borten Moe bør vurdere sin stilling