Regjeringen har oppnevnt ekspertgruppe for å bekjempe barnefattigdom

foto