Menneskerettsinstitusjon anbefaler lovendringer for utviklingshemmede i fengsel

foto