Tildeling av to nye tillatelser for CO2-lagring på norsk sokkel

foto