Brann i konteiner med elbilbatterier under kontroll