Innstillinger og forsinkelser på Østfoldbanen – tunnelen på den nye Follobanen er rammet

foto