Oslo Høyre vil prøve ut voldsalarmer i klasserommene

foto