Forlenging av ukrainsk kornavtale er nær forestående, ifølge Tyrkia

foto