Økte bompenger gir redusert trafikk i Oslo-området

foto