Det kan gå månedsvis før kommunehuset i Hamarøy kan tas i bruk etter uværet