Inflasjon kan skape trykket stemning på ESBs 25-årsdag

foto