Venstre ber regjeringen gi klart uttrykk om Norges holdning om kampfly til Ukraina

foto