Høyre åpner for å bli med på oljeskatteendring

foto