Statsadvokaten vil legge ned påstand om å frifinne Viggo Kristiansen