Politiaksjon ved skole i Sverige avsluttes – hele skolen gjennomsøkt