Nesten 40 kuvøsebabyer i fare for å dø på strømløst Gaza-sykehus