Kommunedirektør ber om ny kompensasjonsordning etter ekstremværet Hans

foto