Fremtidens studenter får vite hva slags system de skal forholde seg til