Drapssiktet nordmann erkjenner likskjending – fengslet i 14 dager