Raymond Johansen erkjenner nederlag – uklar om egen framtid

foto