Arbeiderpartiet garanterer at eiendomsskatten ikke skal økes i Oslo

foto