Ny måling sender Kleppe ut av bystyret i Kristiansand

foto