Faktisk.no: Nei, 80-90 prosent av bilparken er ikke elektrisk